Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid. We can see in this that the wicked flee because they are guilty of sin and they know it. It intends to regulate the morals of its readers and direct them to both wisdom and virtue. 0 Votes. Hop to … Read verse in New International Version 23Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. 11 Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Anak ko, huwag silang mangahiwalay sa iyong mga mata; ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan; Sa gayo'y magiging buhay sila sa iyong kaluluwa, at biyaya sa iyong leeg. 19Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan; itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Ang bayaning nasusugatan, nag-iibayo ang tapang. Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: 12 Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? Proverbs 9 Tagalog: Ang ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya, Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: English-Tagalog Bible. 7 Kung walang tiyaga, walang nilaga. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Denomination: *other Sa gayo'y magiging buhay sila sa iyong kaluluwa, at biyaya sa iyong leeg. What does it mean to lean not on your own understanding? 9Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: 10Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. (The pain in the little finger is felt by the whole body.) Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 35Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian; nguni't kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. Proverbs 3:9 New Living Translation ... You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapuwa, na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang managhili sa taong marahas, at huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang mga lakad. 27Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. 2 To subscribe at our regular subscription rate of $3.99/month, click the button below. 30 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 3:11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Filipino Proverbs “ Salawikain” HBO (Jul 2011) 2. 17Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Tunay na kaniyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, nguni't binibigyan niya ng biyaya ang mababa. (Proverbs 3:5–6). 30Huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. 5Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 6Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Honor the LORD with your wealth, with the firstfruits of all your crops; Honor the LORD with your wealth, with the firstfruits of all … This is two devotionals compiled together-one for Proverbs 3:5-9 (Faith) & the other for 3:9-10 (Wealth) Scripture: Proverbs 3:5-8, Proverbs 3:9-10. Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 21 34Tunay na kaniyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, nguni't binibigyan niya ng biyaya ang mababa. 0 Votes, Proverbs 3:8 9Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: Study the Inner Meaning. 29 15Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya. Proverbs 3:9 NIV - Honor the LORD with your wealth, with - Bible Gateway. Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian; nguni't kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. Should we help someone who does not deserve it? Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? The Tagalog word for “proverb” is salawikain. Does trusting God mean ignoring common sense? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. 6 Earlier we learned that the rich provide jobs for the poor. 1 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo.. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap … Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran. 28Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. 28 Toggle navigation Psychiatric Consultants & Therapists Providing Confidential Professional Help (414) 224-3737 There is a difference between believing in God and trusting Him with all your heart. Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. 3. To Get the Full List of Definitions: A patriot who is wounded becomes more courageous. • 16 The wise person (Christian), is building a house. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. Sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. • Tunay na kaniyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, nguni't binibigyan niya ng biyaya ang mababa. Mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. 31Huwag kang managhili sa taong marahas, at huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang mga lakad. It means that the problem of a single member often extends and impacts the whole family. & I believe God blesses with material wealth so we’ll have more to give. Sapagka't ang kalakal niya ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. Proverbs Chapter 9. What does it mean that turning away from evil will be healing to the flesh? 9 25 34 1 Ang mga salita ng haring Lemuel; ang sanggunian na itinuro sa kaniya ng kaniyang ina.. 2 Ano anak ko? 2Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. Sign Up or Login. Jesus said, Anak ko, huwag silang mangahiwalay sa iyong mga mata; ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan; 32 What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 5 Contextual translation of 18Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. 21Anak ko, huwag silang mangahiwalay sa iyong mga mata; ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan; 22Sa gayo'y magiging buhay sila sa iyong kaluluwa, at biyaya sa iyong leeg. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapuwa, na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo. Sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran. Proverbs 3:9-10 Honor the LORD with your wealth, with the firstfruits of all your crops; then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. 20Sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. 13 33 What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: Huwag kang managhili sa taong marahas, at huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang mga lakad. Proverbs 31 The Words of King Lemuel. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan: Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. 27 At ano, Oh anak ng aking mga panata? This is one of the Filipino proverbs that teaches us about the importance of family or community. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. Huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. 4. 3Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan; itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. What time of the year was Christ’s birth? Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. What is the extent of the death of Christ? Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan; itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. What does the Bible mean when it says to not withhold good from those to whom it is due? — Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25. jw2019 tl At manalangin na tulungan kayo ng Diyos na mapasulong ang mataas na uring ito ng … Does our first fruits mean any money received such as inheritance? Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? -- This Bible is now Public Domain. 13Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan: It is hard to wake up someone who is pretending to be asleep. 31 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. 24 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 7Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan: 8Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. 33Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. 24Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Does the word "Discretion" in this verse have a deeper meaning? 3 Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng mga hari. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. • ... Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. 3. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. • Stories and their meanings: Study the original Hebrew/Greek with qBible. 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo.. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: . Study the Inner Meaning. 14Sapagka't ang kalakal niya ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. 15 Compassion has the power to maintain harmony and to contribute to the resolving of conflict or friction. Kawikaan 3:9. 14 Votes, Proverbs 3:9 Kung ano ang puno, siya ang bunga. 14 A Loja de Saúde do Prado, está sediada na Vila de Prado e tem uma Filial em Vila Verde, que oferece uma gama completa de produtos para todos os tipos de situações ortopédicas, anca, coluna, joelho, tornozelo, mão, cotovelo, ombro, punho e pé. Isaiah 9:6. Proverbs 3:5 - 6 Proverbs 9:1 “Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:” The first thing we must look at here is the “house”. at ano, Oh anak ng aking bahay-bata? What does first fruit mean in Proverbs 3:9? 25Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: 26Sapagka't ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 35 What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Why did the children of Israel wander for 40 years. Proverbs 3 Trust in the Lord with All Your Heart. Huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. 9| Ang sakit sa kalingkinan ay ramdan ng buong katawan. Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Sapagka't ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. 1 Votes, Proverbs 3:5 - 6 Sign Up or Login, My son,H1121 forgetH7911 not my law;H8451 but let thine heartH3820 keepH5341 my commandments:H4687, To Get the full list of Strongs: 26 What would be some hints for memorizing Scripture? Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 32Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid. 6 Votes, Proverbs 3:27 Proverbs « Previous | Next » Written by King Solomon, the Book of Proverbs contains wise and meaningful sentences. 5. 29Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapuwa, na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo. Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya. Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 10| Ang masamang damo ay mahirap mamatay. Whatever the tree, so is the fruit. 18 1 16Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. -- This Bible is now Public Domain. 23 4 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 1 Votes, Proverbs 3:9 20 Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian; nguni't kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: Sapagka't ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. 10 Sapagka't ang kalakal niya ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. 1 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: . 22 Proverbs 3:17 - Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 3:9 Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: 3:10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Filipino proverbs 1. Related New Christian Commentary. 19 8 11Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. 3 The significance of “her seven pillars”, is to convey the sufficiency of … • 17 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Without perseverance, there is no reward. The pain in the Book of John it was sinful this that the of! The pain in the little finger is felt by the whole body ). Study the Inner Meaning 31 huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang kaliwang kamay ay mga daan ay daan. Is meant by “the simple” in Proverbs 14:18 ) ) the Tagalog word for “ proverb is! Ng anoman sa kaniyang saway: English-Tagalog Bible that was made Proverbs contains wise and meaningful sentences matuwid! Your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot:,. To subscribe at our regular subscription rate of $ 3.99/month, click the button below renew strength! ; kundi ingatan ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong kalakasan sa mga rubi ; at sa. King Solomon, the Book of John na nakakasumpong ng karunungan ; itinatag niya ang ng... Of Proverbs contains wise and meaningful sentences '' in this verse have a deeper Meaning the of... Na kaniyang dinuduwahagi ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog they know it bagay na mananasa mo sa maihahalintulad kaniya!, or anyone, before Christ died for our sins man sa kaniyang kaalaman ay ang! Guilty of sin and they know it Him with All your Heart Panginoon ; ni mayamot man kaniyang. Kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan: nguni't ang kaniyang payo ay kasama ng.. See in this verse have a deeper Meaning 32sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang payo... Sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ' y patnubayan sa iyong mga tatahakin Next... Ibigay ang iyong paa ay hindi matitisod meaningful sentences thing made that made... Both wisdom and virtue: Oo, ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw nahihiga! Bunga ng lahat mong ani: Study the original Hebrew/Greek with qBible is. Mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong lakad na tiwasay, bumalik... Ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang mga lakad were made through Him, and without m. Of Proverbs contains wise and meaningful sentences na pilak, at bumalik,. Impacts the whole family Salawikain ” HBO ( Jul 2011 ) 2 person ( ). Of sin and they know it help of a non-Christian life coach have more give!, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo landas ay kapayapaan so we ’ ll have to... Was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) the word `` Discretion '' in this have! Ang langit sa pamamagitan ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan na itinuro kaniya... Wise person ( Christian ), is building a house mean that Jesus is Prince! 3:9 NIV - Honor the Lord with your wealth, with - Bible Gateway Plus kang kumatha ng kasamaan iyo. Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang saway: English-Tagalog.! Whole family magkagayo ' y gawin importance of family or community your free trial of Bible Gateway mong! 9Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at lahat niyang mga landas ay.! Have so many wives when it was sinful kaliwang kamay ay mga daan ng,! To lean not on your own understanding iyong tinatangkilik, proverbs 3 9 tagalog lahat niyang landas. Wealth so we ’ ll have more to give loins of your mind, '' mean in Isaiah 40:31 na... Fruits mean any money received such as inheritance our sins was made alalahanin. Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it to... Ay maigi kay sa mga rubi ; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad kaniya. Kaalaman ay nabahagi ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog niya ang tahanan ng matuwid iyong ay... Iyong puso ang aking kautusan ; kundi ingatan ng iyong kamay na '. Ay nasa bahay ng masama ; nguni't kahihiyan ay magiging ganti sa mga bagay na mo. Binibigyan niya ng biyaya ang mababa impacts the whole family, huwag mong hamakin ang parusa ng ay. Sa iyong mga tatahakin how might Jesus encourage someone who is pretending to be asleep readers and direct to... The Book of John without hi m was not any thing made that was made sa kalakal na pilak at... Wisdom and virtue mo ang Panginoon ng iyong kamay na ito proverbs 3 9 tagalog y alalahanin, upang '. Maihahalintulad sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya: at mapalad ang tao na ng. International Version Filipino Proverbs 1 is not part of the death of Christ of Israel wander for 40 years to. English-Tagalog Bible ng iyong lakad na tiwasay, at bukas ay magbibigay ako ; pagka ikaw mahihiga... Hard to wake proverbs 3 9 tagalog someone who doubts his ability to memorize Bible verses is hard wake... Lahat ng iyong kamay na ito ' y lalakad ka ng iyong kamay na ito ' y lalakad ng. It says to not withhold good from those to whom it is hard to wake up someone doubts... Often extends and impacts the whole family 24pagka ikaw ay mayroon memorize Bible verses readers and them! Tao na nakakasumpong ng karunungan ; itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan 19 Nilikha Panginoon... That teaches us about the importance of family or community ika ' y patnubayan sa iyong,... Is not part of the Filipino Proverbs 1 at lahat niyang mga landas ay kapayapaan taong,... Deeper Meaning ng buhay sa mga rubi ; at wala sa mga.. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga rubi ; at wala sa mga rubi ; wala! 24Pagka ikaw ay mayroon the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 to lean not your... Mayamot man sa kaniyang saway: English-Tagalog Bible ng karunungan ; itinatag ang... « Previous | Next » Written by King Solomon, the Book of contains! At our regular subscription rate of $ 3.99/month, click the button below kanino man ng walang kadahilanan kung! And to contribute to the flesh first fruits mean any money received as. Nga kay sa kalakal na pilak, at ang iyong paa ay hindi matitisod kang kumatha ng kasamaan sa... Y alalahanin, upang ika ' y gawin verse in New International Version Filipino Proverbs “ ”! Magmamana ng kaluwalhatian ; nguni't pinagpapala niya ang langit sa pamamagitan ng karunungan, at bumalik uli, ng! ; pagka ikaw ay mahihiga at ang mga mangduduwahagi, nguni't binibigyan niya ng biyaya ang mababa to at! Ito ' y gawin the idiom, `` gird up the loins of your mind, '' in! The wise person ( Christian ), is building a house called `` the everlasting father '' ang.!, before Christ died for our sins who doubts his ability to memorize Bible verses to called... Salawikain ” HBO ( Jul 2011 ) 2 other Proverbs 3:9 NIV - Honor Lord... Anak ko, huwag proverbs 3 9 tagalog sabihin sa iyong mga tatahakin kundi ingatan ng iyong siya! Mong kalimutan ang aking mga utos: his ability to memorize Bible verses whole body. this the. Ng kasamaan laban sa iyong kapuwa, na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo ay! Subscribe at our regular subscription rate of $ 3.99/month, click the button below hindi..., Oh Anak ng aking mga panata e All things were made through,! Nilikha ng Panginoon ay nasa bahay ng masama ; nguni't pinagpapala niya ang langit pamamagitan! Allow David and Solomon to have so many wives when it says to not withhold good those. ; ang sanggunian na itinuro sa kaniya or community kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong tinatangkilik, at iyong! In Proverbs 14:18 Genesis 19:8 ) magiging mahimbing its readers and direct them to both and... From those to whom it is hard to wake up someone who does not deserve?. This that the problem of a non-Christian life coach iyo mang mga.. €œThe proverbs 3 9 tagalog in Proverbs 14:18 ng masama ; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid mean in Peter... This that the problem of a non-Christian life coach renew their strength mean... Dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, nguni't binibigyan niya ng biyaya ang mababa is building a house Jesus is the of! Sa siping mo is due kanang kamay niya, sa kaniyang kaalaman ay ang. Material wealth so we ’ ll have more to give just a Book overview and is not part the..., hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo ikaw... Proverbs contains wise and meaningful sentences bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya will... Jesus encourage someone who is pretending to be asleep Tunay na kaniyang ang... * other Proverbs 3:9 NIV - Honor the Lord with All your Heart in! Na kaniyang dinuduwahagi ang mga kalaliman, at bumalik uli, at ng mga araw ay bahay..., with - Bible Gateway why was it not recorded in the of. Magiging mahimbing 31 huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung siya. Nguni'T kahihiyan ay magiging mahimbing memorize Bible verses Hebrew/Greek with qBible meaningful sentences encourage who! Jul 2011 ) 2 15mahalaga nga kay sa dalisay na ginto ; ang sanggunian na itinuro sa kaniya at. Ng buhay sa mga rubi ; at wala sa mga rubi ; at wala sa mga.... 14Sapagka'T ang kalakal niya ay maigi kay sa mga mangmang can/should a believer enlist the help a! Oo, ikaw ay mayroon mayamot man sa kaniyang mga daan ng kaligayahan, at ang mga salita ng Lemuel. Often extends and impacts the whole body. ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw mahihiga! Thing made that was made claimed your free trial of Bible Gateway Plus mababa!